PHOTO GALLERY

SHRI JAGANNATH MANDIR, THYAGRAJ NAGAR, DELHI

Auditorium Decoration

Bhagawat Katha

Health Camp

Kartik Purnima

Khudurukuni osha

Mangala Osha

New Year

Pana Sankranti

Pancha Ratra

Shiv vivah