SEVA AT SHRI JAGANNATH MANDIR

SHRI JAGANNATH MANDIR, THYAGRAJ NAGAR, DELHI