Kartik Purnima

Shri JAGANNATH MANDIR, TYAGRAJ NAGAR, DELHI