Sudarshran Hall

SHRI JAGANNATH MANDIR, TYAGRAJ NAGAR, DELHI