KARTIK PURNIMA

SHRI JAGANNATH MANDIR, TYAGRAJ NAGAR, DELHI