Shree Ram Mandir Pran Pratistha

SHRI JAGANNATH MANDIR, THYAGRAJ NAGAR, DELHI
Direct Sun Light on Prbhu Ram and Laxman ji. The time was around 5.00 pm. after PRAN PRATISTHA on Ram Navmi at Shri Jagannath mandir Thyajraj Nagar New Delhi. No sun on Maa Sita ji. JAI SHRI RAM.

Bansuri Swaraj at Shri Jagannath Mandir Thyagraj Nagar on the occasion of Ram Mandir pran pratistha

#Jaishriram #BansuriSwaraj # Jagannathmandir